Dragi prijatelji,

Za nama je 2017. godina koju su nažalost pratili brojni primeri nepoštovanja osnovnih principa liberalne demokratije i vladavine prava u Srbiji. No, i pored povećanog pritiska na medije sa pozicija moći koje je kritikovala i Evropska federacija novinara, zatim jasnog okupiranja važnih državnih institucija od strane vladajuće koalicije, kao i, u našoj zemlji već odomaćenih korupcijiskih i klijentelističkih afera, ponosno možemo reći da je 2017. za CAAS bila godina uspeha i novih proboja na polju borbe za zaštitu slobode i odgovornosti građana Srbije.

U tom pogledu, treba izdvojiti Media Matters konferenciju održanu 25. marta 2017. koja je, sledeći prvu generaciju CAAS Škole novinarstva, okupila viđenije domaće novinare, urednike, intelektualce i medijske eksperte, kao i omogućila da se više od 100 posetilaca upozna sa stanjem u sferama poput slobode medija, novinarske etike i stanja istraživačkog novinarstva u Srbiji, ali i informiše o naporima koje je neophodno preduzeti kako bi se situacija poboljšala.

Drugu polovinu godine smo posvetili adaptaciji Timbrovog Indeksa autoritarnog populizma za merenje ovih, po liberalno demokratski poredak pogubnih tendencija u Srbiji, kao i njihovoj ilustraciji u praksi pomoću tekstova objavljenih na CAAS blogu koji smo takođe pokrenuli ove godine. Adaptacija je svoj ishod imala u CAAS Indeksu autoritarnog populizma koji je promovisan 18. decembra u Medija centru sa partnerskim organizacijama, a empirijsko istraživanja kojim ćemo ovaj koncept primeniti u Srbiji planiramo za 2018.

Blog je sa druge strane tokom 6 meseci svog rada, objavio više od 30 tekstova 15 mladih domaćih novinara, sociologa, aktivista i političkih analitičara baveći se temama od najavljene ustavne reforme i stanja u sudstvu, preko zloupotrebe medija i cenzure, pa sve do pronevere javnih sredstava i zloupotrebe EU integracija za dnevno-političke potrebe. Pred kraj godine, pokrenut je i CAAS vlog koji je blogu komplementaran i teži da na pitak način ova važna pitanja približi široj javnosti.

I u 2018. planiramo da nastavimo da vas informišemo o pitanjima relevantnim za vašu slobodu iz perspektive koju usled izražene kontrole najverovatnije nećete naći u medijima sa nacionalnom frekvencijom, a na proleće planiramo novu generaciju CAAS Škole novinarstva o kojoj ćete ubrzo imati prilike da čujete nešto više. Pozivamo vas da pratite naš rad i u 2018, kao i da mu se priključite ako budete bili zainteresovani.

Srećna Nova 2018!

Vaš,

CAAS