BLOG Milena Marić Blagojević – Ljudski faktor u izbornom autoritarizmu

By | August 18th, 2017|Blog, Vesti|

"Kritika koja prati režim SNS-a i Vučića često je samo „opoziciona“, pa je i odgovor stranački, i u njoj se kontinuirano zaboravlja da je, iako u daleko manjoj meri, režim Borisa Tadića delio ključne karakteristike sa režimom Aleksandra Vučića. Klijentelizam i partokratija nisu fenomeni koje [...]

BLOG Milena Marić Blagojević – Beogradski izbori

By | August 4th, 2017|Blog, Vesti|

"Kontrola medija i izostanak javne debate, tako postaje suštinski faktor uspeha izbornog autoritarizma. Kroz medijsku sveprisutnost se, osim netransparentnosti rada Vlade, omogućava i delegitimacija političkih neistomišljenika, odnosno njihovo isključivanje sa političke scene.  U situaciji kontrole do nivoa privatizacije medija sa nacionalnom pokrivenošću i subvencija udarnom pro-režimskom tabloidu, nerealno [...]