Poštovani,

Pozivamo Vas da u ponedeljak, 18. decembra, u 12:30 časova, dođete u Medija centar (Terazije 3) na konferenciju za medije na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta “CAAS Indeks autoritarnog populizma”. Projekat je realizovan sa ciljem uspostavljanja jasne definicije pojmova autoritarizma i populizma, kako bi se omogućilo što objektivnije razumevanje i praćenje ovih pojava u srpskom društvu, a zatim i razvijanje strategija kojima bi se predupredile njihove, po demokratski poredak negativne posledice. Kao takav, projekat je osmišljen i realizovan pre svega kao odgovor na sve češću i neprincipijelnu upotrebu ovih pojmova u javnom diskursu kojom oni gube svoju analitičnost i postaju ništa više od oružja dnevno političke borbe čime se onemogućava praćenje i sprečavanje njihovog pogubnog delovanja.

Na konferenciji će govoriti:

Saša Mirković (programski direktor CAAS-a i autor Indeksa)

Petar Čekerevac (Libertarijanski Klub Libek)

Ivan Despotović (FNF Freedom Barometer)

Aleksandar Kokotović (European Students for Liberty)

“CAAS Indeks autoritarnog populizma” je realizovan u saradnji sa američkom libertarijanskom fondacijom Atlas Network i međunarodnom mrežom studentskih organizacija European Students for Liberty, a podrazumevao je domaću adaptaciju Indeksa autoritarnog populizma, merila koju je inicijalno razvio švedski tink tenk Timbro za potrebe praćenja razvoja autoritarnih i populističkih tendencija širom Evrope.

Pored adaptacije indeksa koji bi na adekvatan način pratio ove pojave na nivou Srbije sa svim njenim političkim, ekonomskim i društvenim specifičnostima, projekat je uključivao i objave tekstova mladih novinara i naučnika na CAAS blogu, namenjenih ilustrovanju akademskih zapažanja indeksa na konkretnim primerima u praksi.

Rad možete preuzeti ovde:

CAAS-indeks-autoritarnog-populizma