“Svima nam se više puta desilo da razočarani i ljuti izađemo iz neke radnje jer su nam u reklamama obećavali velike popuste a na licu mesta situacija je bila sasvim drugačija.”

Ovako počinje tekst objavljen početkom maja prošle godine na stranici Nezavisnog sindikata policije, a koji se odnosi na saradnju najvećeg sindikata policije sa notornim Megatrendom. Preko 20 000 članova ovog sindikata, ali i njihove porodice, ovom saradnjom dobili su mogućnost da se obrazuju pod posebnim uslovima. Iz ovog ugovora vidimo da su u ponudi programi koji se tiču poslovnog prava, biznisa, čak umetnosti i dizajna, ne samo na Megatrendu u Beogradu već i na isturenim odeljenima ovog univerziteta u gradovima širom Srbije.

Cinik bi rekao da je domaćoj policiji taman nedostajalo obrazovanje iz biznisa. Kreativna razrada cinične primedbe mogla bi da bude dobra inspiracija za neki Njuz tekst. Činjenice ostaju neupitne. Veze Megatrenda i srpske policije prevazilaze spornu diplomu i doktorat nadležnog ministra zvučnog nadimka. Zapravo, problematične diplome ovog ministra samo su vrh ledenog brega u koji je udarila srpska policija.

Kadrovi u policiji su kupovinom diploma dobili priliku za napredovanje u karijeri koje se ne temelji na adekvatnom znanju, a još manje na zalaganjima na radnom mestu. Megatrend kadrovi u policiji obesmišljavaju postojeće obrazovne institucije za bezbednosne kadrove. Iz dostupnog ugovora sa sajta sindikata saznajemo i da svi „studenti“ imaju pravo na plaćena odsustva radi studentskih obaveza.  Čak i da je kvalitet obrazovanja koje nudi Megatrend realan, što nije i o čemu svedoče već stari vicevi, jasno je da ti profili ne mogu da se uporede sa profilima koje nudi kriminalističko-policijska akademija. Megatrend kadrovi ne mogu da imaju znanja neophodna za adekvatno obavljanje bezbednosnih zadataka, što je uočljivo iz površnog pregleda ponuđenih kurikuluma. Čemu onda služi saradnja policijskog sindikata i Megatrenda?

Kao u staroj narodnoj – dok selo gori, baba se češlja. Jasno je da diplomirani menadžeri sa Megatrenda neće biti sposobni da rešavaju komplikovane slučajeve mafijaških obračuna i druga kriminalna dela. Funkcija ovih diploma sa vikend studija na isturenim odeljenima Megatrenda je mogućnost napredovanja u zatvorenom institucionalnom sistemu. Uz partijsku lojalnost, ove diplome će omogućiti karijerni skok i niz privilegija odabranim kadrovima, čime se sâma organizacija bezbednosti u društvu izmešta iz policije. U postojećim okolnostima – kada je policija politizovana i u pojedinim slučajevima zbog toga onemogućena da garantuje sprovođenje zakona, uz megatrendizaciju rukovodećih kadrova ona će biti i potpuno onesposobljena i obesmišljena.

Autokratskom režimu je ovakav institucionalni raspad neophodan, jer je jedan od temelja opstanka autokratije selektivna primena zakona. Poštenim policijskim kadrovima sada je poslata poruka da su njihove iskrene namere čuvanja reda i zakona u društvu, suvišne. Kako bi bila moguća Sava mala, seča na Košutnjaku, ili ovih dana aktuelno otvaranje gradilišta na Banovom Brdu, ukoliko bi policija dosledno sprovodila zakon (bez konsultacija i odobrenja „s vrha“)? Odgovor je jasan i detetu – ne bi bilo moguće.

Ukoliko srpsko društvo preživi ovaj autokratski cunami i sve njegove razorne posledice, neku buduću vlast čekaće ogroman posao reformisanja institucija bezbednosti i borbe za uspostavljanje poverenja građana u te institucije. Da parafraziramo rečenicu sa početka teksta, svima nama se desilo da nam je više puta obećana takva stvar, a po zauzimanju fotelje situacija se nije promenila. Igranje sa osnovnim društvenim institucijama, njihova delegitimizacija, direktan je uzrok autonomnog sprovođenja pravde. Razočarani i ljuti građani se neće oslanjati na Megatrend policijske kadrove.

Tekst je prvobitno objavljen na sajtu dnevnog lista Danas.

Autorka: Milena Marić

O autorki: Master sociolog i preduzetnica. Zainteresovana za Balkan i socio-ekonomske odnose na njemu.