Na današnjoj tribini Udruženja pokreta slobodnih stanara koja se održala u Medija centru u Nišu, koja se ticala medijske strategije govorilo se o predlozima za novu medijsku strategiju, medijskoj decentralizaciji Srbije, kritikama projektnog finsansiranja medija i aktuelnom položaju novinara u Srbiji. O samoj temi koja se tiče svih građana Srbije govorili su: dopisnica lista Danas, Zorica Miladinović, u ime Biroa za društvena istraživanja, Zoran Gavrilović, Liga Roma, Robert Kasumović, UPSS, Miroslav Jukić i u ime Građanske inicijative Beograd, Bojana Selaković.

U Srbiji je trenutno izrada nove medijske strategije, a Biro za društvena istraživanja već šest godina radi monitoringe medija i istraživanja javnosti o medijima.

“Sve preporuke koje smo radili i delove naših izveštaja, stečene kroz istraživanja, ponudimo javnosti kao deo rešenja za probleme koji su skoro dvodecenijski. Podsetio bih da je sada 2018. godina, a da smo u medijsku reformu ušli 2000. godine i da i dan danas imamo neke probleme koje prate tu reformu, kako bi se stvorili mediji koji će biti u funkciji nečega što bih ja definisao kao medijske potrebe. Čitava priča naših preporuka jeste da se odnose na održivost medija, ali ne samo dela koji se tiče finansija, već i da li mediji zadovoljavaju medijske potrebe. Kada kažem medijske potrebe, mislim na to da li mediji kvalitetno informišu, da li analiziraju, da li istražuju, zapitkuju, da li podsećaju, i da li dovode do onoga što zaista društvu fali, a to je dijalog, odnosno pozivanje vlasti na odgovornost. Pitanje medija jeste da li građani u Srbiji imaju kvalitetne informacije na osnovu kojih mogu da provere informacije u društvu, a prema našim istraživanjima samo četvrtina građana smatra da je tako.” – dodao je Gavrilović.

Nova strategija mora da ima tri stuba: prvi je integritet ̶ integritet medija i integritet novinarske profesije, drugi stub jeste uključivanje građana u proces pitanja za novac koji se odvaja za medijske sadržaje, i treća komponenta jeste regulacija odnosno rad REM-a i javnih servisa.

Ispred Građanske inicijative Beograd, Bojana Selaković, rekla je da je upravo sama inicijativa za veće angažovanje građana u ovom društvu i da građani moraju biti malo aktivniji kako bi se društvo popravilo i postalo bolje i pravednije.

“Kada pričamo o medijima i medijskim slobodama, mislim da je to nešto što treba da se tiče svih nas. Čini nam se da građani u Srbiji malo znaju o tome, da nisu dovoljno zainteresovani, a da i sami nisu dovoljno svesni koliko sve to zapravo može da bude u njihovom interesu. U novom procesu medijske strategije, želimo da glas građana bude više zastupljen i da budu zadovoljene te medijske potrebe građana Srbije. Javni interes, koji je ostavljen medijima, tiče se i građana, i ako oni ne učestvuju u kreiranju u onome što treba da bude javni interes, onda ne možemo biti sigurni da se zaista radi o javnom interesu.” – rekla je Selakovićeva.

Dopisnica lista “Danas” iz Niša, Zorica Miladinović rekla je da od nove medijske strategije očekuje da ispravi problematične tačke iz prethodne strategije, a posebno iz medijskih zakona i da se stavi STOP na privatizaciji medija po svaku cenu.

“Izuzetno je važno da imamo regulatorna tela ili samoregulatorna tela koja će imati jasnu nadležnost i ovlašćenja, a što je najbitnije, odgovornost za to što rade, odnosno ne rade. Takođe, morali bi da uspostavimo daleko jasnija pravila kada su u pitanju konkursi za projektno sufinansiranje medija, jer nismo imali kriterijume za izbore članova stručnih komisija koje su ocenjivale projekte, a ni kriterijume za ocenjivanje samih projekata, što je poprilično loše po nekom mom ličnom sudu. Mora se uspostaviti kriterijumi i procedura, i onda je priča daleko lakša. Što se tiče javnih servisa, ja zaista mislim da mi javne servise u Srbiji nemamo. Javni servis ima Velika Britanija i to je BBC, mi imamo RTS koji se ponaša kao javno preduzeće izvršne vlasti. Mora se takođe staviti na sto i povratak regionalnih javnih servisa.” – dodala je dopisnica Danasa.

Iz Lige Roma, Robert Kasumović, dodao je da nacionalne manjine jedino dobijaju pravo glasa kroz projekte i da ga ima samo na RTV-u, ali da je tamo slaba pokrivenost na jugu. Ključ informisanja o nacionalnim manjinama jeste u javnom servisu Srbije.

UPSS, kaže, da mora da se finansira samo konkretni proizvod koji se tiče javnosti i takođe, mora da se napravi paralela između toga šta je društveno odgovoran medij, a šta ne.

“Imamo primer gde medij prima 8 miliona, a ima devet zaposlenih novinara. Da li je to normalno? Očigledno je da je to rad na crno. Moraju se uspostaviti kriterijumi za ocenjivanje medija, a mislimo da upravo kroz ovaj nacrt medisjke strategije to možemo postići.” – rekao je Miroslav Jukić, koji je ujedno i bio moderator same tribine.

Koliko će zaista nova medijska strategija uticati na medije u Srbiji, ostaje nam da vidimo u narednom periodu.

Autor: Aleksandar Đokić

O autoru: Student četvrte godine novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu, glavni i odgovorni urednik Studentskog dnevnog lista; interesovanja: istraživačko novinarstvo, medijska pismenost, analiza medija u Srbiji, fake news.