“Poput Hajeka, kritički posmatram centralno-plansku ekonomiju i centralizaciju. Smatram da ono što može biti obavljeno na lokalnom nivou, mora biti obavljeno na lokalnom nivou. Ono što može biti bolje obavljeno na regionalnom nivou, treba da bude obavljeno na regionalnom nivou. I samo kada ne možemo da rešimo pitanja na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou, možemo da ih premestimo na još viši nivo. Pitanje je stoga kada je princip subsidijarnosti primenljiv. Mislim da je ovo posebno važno za nas, da stalno postavljamo pitanje šta može biti obavljeno na nižim nivoima – gde smo kompetitivniji, gde imamo više direktne demokratije, gde imamo bolje informacije o tome šta naš potrošač, klijent ili kupac želi. A iz perspektive političara, kupci su birači. Stoga se držimo principa subsidijarnosti i mislimo da je Evropa bila najuspešnija kada smo imali regione koji se nadmeću, umesto istih rešenja za sve koja su isplanirana u Briselu.”

Poslušajte ceo intervju sa Barbarom Kolm iz Austrian Economic Centre.

CAAS-ov novi projekat Selfi građansko novinarstvo pobedio je na međunarodnom Think Tank Shark Tank takmičenju, održanom krajem maja u Kopenhagenu u okviru evropskog Liberty Foruma organizovanog od strane američke mreže klasično liberalnih i libertarijanskih organizacija Atlas Network.

Realizacija projekta počinje od jula ove godine, a sam projekat će predstavljati odličnu priliku za sticanje znanja i karijerni razvoj za mlade novinare. Projekat će podrazumevati YouTube Akademiju građanskog novinarstva, rad sa profesionalnim mentorom, ali i takmičenje za najbolju selfi reportažu o kršenju građanskih sloboda.

Tokom boravka u Kopenhagenu, intervjuisali smo Lindu Whetstone i Toma Palmera iz Atlas Networka, Karin Svanborg iz Timbra, Barbaru Kolm iz Austrian Economic Center i Lawson Badera iz Donors Trusta. Tokom predstojećeg vikenda pogledajte naše intervjue iz Kopenhagena.

Ne zaboravite da se prijavite na naš YT kanal na kome se redovno bavimo temama važnim za vašim slobodu.