Dane epidemije koronavirusom obeležiće protesti, ali i neustrašivost reportera, novinara i snimatelja koji su se našli na licu mesta. Žurnalistika je profesija sa takvim rizicima, ali to nije njen jedini i najveći izazov.

Snimajući najnoviju Školu novinarstva sa novinarima Danas i Vesnom Radojević (KRIK – Mreža za istraživanje kriminala i korupcije) razgovarali smo o lažnim vestima.

Društvene mreže su ovom prastarom fenomenu omogućile novu dimenziju. Vrste i ciljevi lažnih vesti su se umnožili, a kao najopasnija forma izdvaja se propagandno i selektivno izveštavanje. Posledice lažnih vesti su produbljivanje društvenih podela, stvaranje masovne konfuzije i na kraju apatija.

Kako profesionalni novinari gledaju na ovaj fenomen i kako se bore protiv njega? Pogledajte u našem kratkom videu!