U saradnji sa FNF Western Balkans i uz pomoć nekih od najuglednijih profesora Univerziteta u Beogradu, kreirali smo kratak kurs političke filozofije. Upoznajte se sa teorijskim konceptima čija aktuelnost ne jenjava uprkos svim društvenim promenama.

 

 

Lekcije možete pogledati klikom na navedene linkove:

  1. Teorija države – prof. Aleksandar Molnar
  2. Istorija ekonomske misli – prof. Ognjen Radonjić
  3. Tranzicija od kolektivizma ka individualizmu (Ekonomska istorija SFRJ) – prof. Miodrag Zec
  4. Teorija moći – prof. Slobodan Antonić
  5. Institucionalizam – prof. Dušan Pavlović
  6. Autoritarizam i populizam – Saša Mirković, programski direktor Centra za antiautoritarne studije
  7. Pravo i pravda – prof. Đorđe Pavićević
  8. Demokratija kao pojam i praksa – Nataša Jovanović