I ove godine Austrian Economics Center organizovao je Free Market Road Show. Beograd se i ove godine našao na mapi gradova u kojima se organizuju panel diskusije o aktuelnim ekonomskim i političkim temama. Kao partnerska organizacija, prisustvovali smo panelima i razgovarali sa predavačima.

Ovogodišnja tribina je takođe održana na Ekonomskom fakultetu u Beogradu a tema je bila Jubilej pada Berlinskog zida i aktuelna politička i ekonomska kriza u Evropskoj uniji.

Na uvodnom, opštem panelu, govorili su Chris Lingle, Federico Fernandez i Ivan Jovetić. Panel je otvorio profesor Chris Lingle koji je publici dao opšte razlike između kapitalizma i socijalizma. Prema Linglu, kao sistem uverenja, socijalizam nužno nameće vrednosni sistem individui, čime nužno završava u sve većem gušenju sloboda i igri nultog zbira. Nasuprot tome, kapitalizam omogućava izbore, indivudalizam ali i nastaje iz razvojnog stepena i zasniva se na dobrovoljnoj saradnji.

Ivan Jovetić mapirao je ključne probleme savremenog sveta i saglasio se sa neophodnošću reforme EU u raznim segmentima. Oštra kritika politike subvencija u poljoprivredi, nije zaobišla ni subvencionisanje pokretanja startupa, ali ni obrazovni sistem koji kontinuirano ne uspeva da se modernizuje, odgovori zahtevima tržišta ali ni zahtevima novih generacija. Prvi panel završen je predavanjem Federica Fernandeza, stručnog saradnika Austrian Economics Centra čije je izlaganje obeležio zaključak da su temelji modernog sveta uzdrmani i da su se mediji, pre svih, našli na udaru.

Drugi panel otvorila je profesorka Ekonomskog fakulteta Danica Popović koja je, osim o kronizmu u Srbiji, govorila o razlikama u snazi institucija u razvijenim i nerazvijenim državama.  Upečatljiv primer je skorašnja afera o nepotizmu na prestižnim univerzitetima u SAD. Prema profesorki Popović, ova afera je razotkrivena a njeni akteri pravedno kažnjeni, odnosno – institucije su reagovale adekvatno i pravovremeno, dok se u nerazvijenim i državama u razvoju poput Srbije slične afere zataškavaju a institucije ostaju neme i nemoćne.

Na izlaganje profesorke Popović nadovezalo se izlaganje profesora Milojka Arsića koji je govorio o mitovima tranzicije i bauku neoliberalizma. Kroz kratak hronološki prikaz, profesor Arsić podsetio je da se počeci tranzicije u Srbije vezuju za rane 90-e ali da su one i tada bile kejnzijanske, ili socijaldemokratske, bez prave namere političkih elita za razvijanje tržišta i osnova kapitalističke privrede kroz zaštitu privatne svojine. Arsić je naglasio i to da su carinski prihodi u Srbiji do 2008. bili i do 6% domaćeg BDP-a, te da je stoga medijska floskula o slobodnoj trgovini i ukidanju carina za uvoz – mit. Prema Arsiću, u privredi čija je gotovo polovina prihoda generisana od državne kontrole, čak i u industriji, nema govora o liberalizaciji.

Ovogodišnji Free Market Road Show zatvoren je studijom slučaja domaće kompanije CAR:GO. Predsednik udruženja građana ove kompanije, Aleksandar Vučić, govorio je o borbi sa birokratijom, lobi grupama i kartelima u sektoru javnog prevoza.