Deo misije Centra za antiautoritarne studije je i osnaživanje umetnika i radnika u kulturi. Kako bismo u tome bili što efikasniji, krajem aprila pod pokroviteljstvom Fondacije Fridrih Nauman za slobodu, organizovali smo pilot-projekat sa fokusom na preduzetništvo u kulturi.

Sve prepreke sa kojima se susreću i preduzetnici u privredi, opterećuju i preduzetnike u kulturi. U susretu za nerazvijenim i blokiranim tržištem, a bez adekvatnih ekonomskih znanja i usled visoke asimetrije informacija, preduzetnici u kulturi u Srbiji predstavljaju posebno osetljivu kategoriju. Samonikli kreativno-zanatski klasteri po pravilu brzo budu meta hiper-regulacije i birokratizacija koja ih učini neisplativim i zatvorenim. Motivacija za organizaciju ovakvog seminara potekla je našeg entuzijazma da Motivacija za organizaciju ovakvog seminara potekla je našeg entuzijazma da umetnicima i radnicima u kulturi obezbedimo korisne alate kojima mogu da unaprede svoj rad.

Na naš konkurs prijavilo se gotovo 100 ljudi što nas je uverilo da smo na dobrom putu i da za ovakve programe postoji veliko interesovanje. Kako je naša prvobitna namera bila mala grupa polaznika, čemu smo prilagodili i izbor prostora, selekcija je predstavljala  izuzetan izazov. Na našu adresu pristigao je veliki broj izuzetno kvalitetnih prijava. Konačni izbor odlučivale su nijanse najboljeg. Odabrali smo grupu polaznika različite starosne dobi, iskustva i interesovanja.

U stalnoj komunikaciji sa odabranim predavačima, profesorima master studijskog programa UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, ali i predavačima iz Nove Iskre i Propulsion-a, kreirali smo intenzivan dvodnevni seminar. Fokus programa bile su mogućnosti za preduzetništvo u kulturi.

Profesorka Milena Dragićević Šešić održala je teorijsko uvodno predavanje o tome šta preduzetništvo podrazumeva, kao i o kontekstu i prilikama za bavljenje  preduzetništvom u kulturi u Srbiji.. Nakon ovog predavanja, Nana Radenković iz Nove Iskre, podelila je sa polaznicima svoja iskustva o startapima, o neophodnim kompetencijama i važnosti anlalize trendova i konkurencije, ali i umrežavanja. Predavanje Gorana Zarića iz Propulsion-a o planiranju u biznisu, sadržalo je i kratku radionicu tokom koje su polaznici, podeljeni u timove, radili na nacrtu i predstavljanju biznis plana na zadate teme.

Drugi dan seminara otvoren je predavanjem profesorke Hristine Mikić koja je svim polaznicima poklonila svoju knjigu „Kreativno preduzetništvo“. Kroz brojne primere iz prakse i sopstvena iskustva, profesorka Mikić je polaznicima približila administrativno-birokratski okvir u kom se kreću. Praktične i korisne informacije sa ovog predavanja bile su ilustrovane konkretnim i inspirativnim prikazima slučaja.

Seminar je završen predavanjem profesorke Ane Martinoli, sa FDU, čiji je fokus bio na osnovama digitalnog marketinga. Polaznici su imali priliku da vide brojne dobre i loše primere iz prakse marketinga u kulturi, a ponuđeni su im i novi alati za promišljanje savremene publike Iako je teško preceniti  značaj marketinga u bilo kom biznisu, marketing u kulturi predstavlja naročito izazovnu kategoriju i zahteva punu pažnju pri oblikovanju poruke i komuniciranju vrednosti. Poput ostalih preduzetnika, preduzetnici u kulturi u prvim koracima svog razvoja oslonjeni su samo na sebe, tako da su osnove poznavanja i razumevanja savremenog marketinga neophodan preduslov planiranja i razvoja ideje.

Seminar je održan u prijatnom prostoru galerije PaperGirl, a tokom pauza polaznici su imali prilike da se bolje upoznaju i razmene kontakte i iskustva. Pogledajte galeriju slika sa ovog seminara i upoznajte neke od ovih talentovanih i kreativnih ljudi!