CAAS vas poziva da učestvujete u izazovnom novom konkursu! Naša YouTube Akademija Političke filozofije osvojila je vašu pažnju i zahvaljujemo se brojnim pozitivnim komentarima.

Uz pokroviteljstvo Fondacije Fridrih Nauman za Slobodu – Zapadni Balkan i u saradnji sa profesorima Univerziteta u Beogradu, bavili smo se uvodnim predavanjima o državi, institucijama, moći, demokratiji, tranziciji. Naš uvodni kurs političke filozofije sastoji se iz 8 lekcija, a svaku od ovih tema prati spisak literature koju su profesori pripremili za vas i koji možete da nađete u opisu svakog videa.

Sada je vaš red. Interesuje nas vaše viđenje bilo koje od tema kojima smo se bavili. Preporučena literatura je samo osnova, svako samostalno istraživanje željene teme ćemo veoma ceniti.

Ukoliko vas je neka tema posebno zainteresovala, očekujemo vaš esej! Najbolja tri eseja, po oceni stručne komisije, biće nagrađena sa po 100 evra i objavljena na našem sajtu.

Propozicije za esej:

Esej treba da bude do 5 strana, 1800 karaktera po strani, pisan fontom Times New Roman veličine 12 i prored 1.5.

Rok za slanje eseja je 1. septembar 2019. Eseje slati na mejl: smirkovic@caas.rs

Spisak tema za konkurs:

1) Ponovno buđenje nacionalnih država ili njihov poslednji trzaj (Evropa od 2016. do danas)?

2) Putna zavisnost i neuspeh srpske transformacije 2000. – 2012.

3) Interesne grupe i njihova moć

4) Autoritarni populizam: izazov evropskim vrednostima ili bauk?

5) Ekonomski podvig ili ekonomski sunovrat SFRJ?

6) Kapitalizam – “bolesnik koji umire” već dva ipo veka?

7) Može li se pravda jednako raspoređivati

8) Šta je direktna demokratija i da li predstavlja pretnju po principe slobode i odgovornosti?