Dragi prijatelji,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Centar za antiautoritarne studije kreće sa realizacijom svog novog projekta “Indeks autoritarnog populizma u Srbiji”. Projekat se izvodi sa ciljem zaštite i ojačavanja domaćih demokratskih institucija i praksi kroz obezbeđivanje adekvatnog alata za merenje i praćenje razvoja autoritarnih i populističkih tendencija u zemlji kao osnove za blagovremenu i adekvatnu reakciju na iste. Shodno ovom cilju, projekat će obuhvatiti adaptaciju prošlogodišnjeg Timbro Authoritarian Populism Index-a, originalno izrađenog od strane švedskog libertarijanskog tink tenka Timbro sa ciljem mapiranja razvoja autoritarnih i populističkih političkih partija širom Evrope, a rezultati i njihove implikacije po domaću demokratiju biće predstavljeni u decembru 2017. kada se projekat završava. Više o samom indeksu možete saznati na gore navedenom linku.

Projekat je finansiran od strane američke fondacije Atlas Network u okviru njenog Illiberalism Grant programa, namenjenog podršci inicijativama širom sveta koje se suprotstavljaju autoritarnim i nedemokratskim strujama i pokretima, pritom poštujući i zalažući se za liberalne principe tolerancije, otvorenosti, slobodne trgovine i vladavine zakona. U realizaciji projekta učestvuje i European Students for Liberty, međunarodna mreža klasično liberalno orijentisanih organizacija čiji je CAAS član.

Paralelno adaptaciji i utvrđivanju Indeksa autoritarnog populizma u Srbiji, projekat će obuhvatati i blog na kome će u narednih šest meseci, koliko traje, biti objavljivani tekstovi koji će se baviti poštovanjem navedenih liberalnih principa u Srbiji i nastojati da nalaze Indeksa prikažu na primerima u praksi.

Zainteresovani pisci koji dele vrednosti ovog projekta i imaju iskustva u pisanju blogova ili članaka, pozvani su da svoj CV sa primerima prethodno objavljenih tekstova i idejama za teme kojima bi se bavili za CAAS blog pošalju na smirkovic@caas.rs. Za objavljene tekstove biće obezbeđeni honorari.  

Vaš,

CAAS