Ko je u Srbiji desnica, a ko levica? Mogu li se srpske političke partije danas podeliti prema ideološkim kriterijumima i šta to uopšte znači u domaćem kontekstu?

Saša Mirković (CAAS) govori o problemu ideološke klasifikacije političkih partija u Srbiji.

Više o ovoj temi čitajte u tekstu Dušana Tamindžije “Dezideologizacija srpske političke scene” na blogu Centra za antiautoritarne studije:

BLOG Dušan Tamindžija – Dezideologizacija kao opšte mesto srpske političke scene