Uvod u istraživačko novinarstvo – Tehnike intervjuisanja je nastavak našeg edukativnog programa Uvod u istraživačko novinarstvo iz maja 2015, održan u decembru iste godine u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo Srbije, međunarodnom mrežom liberalnih studentskih organzacija European Students for Liberty i Kancelarijom za mlade – Gnezdo. Sredstva za održavanje ovog programa, obezbedila je američka libertarijanska fondacija Atlas Network iz Vašingtona (SAD).

Polaznici su tokom intenzivnog jednodnevnog treninga u prostorijama Kancelarije za Mlade – Gnezdo, obučavani tehnikama intervjuisanja od strane stručnjaka iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije.