Uvod u istraživačko novinarstvo je četvorodnevni edukativni program namenjen društveno angažovanim studentima novinarstva i održan u maju 2015. godine u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo Srbije, međunarodnom mrežom liberalnih studentskih organzacija European Students for Liberty i Kancelarijom za mlade – Gnezdo. Sredstva za održavanje ovog programa, obezbeđena su pobedom našeg predsednika, Ratka Nikolića, na fandrejzing takmičenju u organizaciji američke libertarijanske fondacije Atlas Network na Međunarodnoj Students For Liberty konferenciji u Vašingtonu u februaru iste godine.

Šesnaest najboljih društveno angažovanih studentata novinarstva pažljivo odabranih konkursom, imalo je priliku da od 18. do 21. marta 2015, u prostorijama Kancelarije za mlade – Gnezdo, bude obučavano osnovama istraživačkog novinarsta, tehnikama za prikupljanje i obradu podataka, kao i novinarskoj etici od strane stručnjaka iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije.