Barbara Kolm @ LibertyForum, Copenhagen 2018.

By | July 1st, 2018|Intervju, Vesti|

"Poput Hajeka, kritički posmatram centralno-plansku ekonomiju i centralizaciju. Smatram da ono što može biti obavljeno na lokalnom nivou, mora biti obavljeno na lokalnom nivou. Ono što može biti bolje obavljeno na regionalnom nivou, treba da bude obavljeno na regionalnom nivou. I samo kada ne možemo [...]