Miloš Nikolić @ LibertyCon 2018.

"U Srbiji definitivno postoji ozbiljna kriza medija. Ovo nije format u kome možemo detaljnije da objašnjavamo uzroke i korene tog problema. Ono što je takođe uočljivo, pored kontrole, pritisaka, cenzure, autocenzure i različitih izazova sa kojima se mediji suočavaju, činjenica je da postoji i kriza [...]

By | June 20th, 2018|Categories: Intervju, Vesti|Tags: , |0 Comments

Tržišna pravila bi trebalo da važe za sve

U uslovima kronizma, teren za tržišnu utakmicu je sužen. Ipak, preduzetnički napori u određenim sektorima koji su razvijeni na globalnom nivou, omogućavaju uspeh. Jedan od takvih je IT industrija. Samonikli razvoj IT sektora u Srbiji, iako izuzetak, dobar je pokazatelj mogućnosti razvoja u uslovima deregulacije [...]

By | June 18th, 2018|Categories: Intervju, Vesti|Tags: |0 Comments

Aleksandar Kokotović @LibertyCon 2018.

"Naša ovogodišnja tema je veoma široka "Express Yourself". Pod ovim se podrazumeva sloboda i pravo izražavanja političkih ili manje političkih stavova. To je i zahtev za slobodnim izražavanjem u medijima, na internetu ili bilo gde drugde. Takođe, radi se o izrazu i u smislu umetničkog [...]

By | June 7th, 2018|Categories: Intervju, Vesti|Tags: , |0 Comments

Tim Andrews @LibertyCon 2018.

"Sada istražujemo Svetsku zdravstvenu organizaciju. To je međunarodna organizacija osnovana sa ciljem sprečavanja i kontrole širenja opasnih bolesti, njihovih epidemija i pandemija. SZO je prerasla u organizaciju koja se razbacuje novcem poreskih obveznika. A u slučajevima kada promoviše neka rešenja - to su loša rešenja. [...]

By | June 6th, 2018|Categories: Intervju, Vesti|Tags: |0 Comments