Admir Čavalić @ LibertyCon 2018.

By | June 1st, 2018|Intervju, Vesti|

"Države je teško reformisati, teško je reformisati regione. Najlakše je, kada govorimo o libertarijanskim idejama jeste da nađete komad zemlje, tipa Liberland, Hong-Kong, Singapur koji su prvaci ekonomskih sloboda i da tu pokušate da napravite promenu. Ostale zajednice će same da vide taj progres i [...]