Krimić se nastavlja – Lažni nestanak nestalog novinara

Kontradiktornostima do savršenog pojašnjenja očiglednog Urednica Insajdera Brankica Stanković postala je kliše. Na redu su neka nova lica, sa svežijim pričama. Dobro poznati zapleti, doduše, i dalje su na ceni. Sa raspletima smo postali progresivniji, za bar „oktavu više“ od krimića. Jedno takvo lice dolazi [...]

By | June 20th, 2018|Categories: Blog, Vesti|Tags: |0 Comments

Miloš Nikolić @ LibertyCon 2018.

"U Srbiji definitivno postoji ozbiljna kriza medija. Ovo nije format u kome možemo detaljnije da objašnjavamo uzroke i korene tog problema. Ono što je takođe uočljivo, pored kontrole, pritisaka, cenzure, autocenzure i različitih izazova sa kojima se mediji suočavaju, činjenica je da postoji i kriza [...]

By | June 20th, 2018|Categories: Intervju, Vesti|Tags: , |0 Comments

Tržišna pravila bi trebalo da važe za sve

U uslovima kronizma, teren za tržišnu utakmicu je sužen. Ipak, preduzetnički napori u određenim sektorima koji su razvijeni na globalnom nivou, omogućavaju uspeh. Jedan od takvih je IT industrija. Samonikli razvoj IT sektora u Srbiji, iako izuzetak, dobar je pokazatelj mogućnosti razvoja u uslovima deregulacije [...]

By | June 18th, 2018|Categories: Intervju, Vesti|Tags: |0 Comments

Aleksandar Kokotović @LibertyCon 2018.

"Naša ovogodišnja tema je veoma široka "Express Yourself". Pod ovim se podrazumeva sloboda i pravo izražavanja političkih ili manje političkih stavova. To je i zahtev za slobodnim izražavanjem u medijima, na internetu ili bilo gde drugde. Takođe, radi se o izrazu i u smislu umetničkog [...]

By | June 7th, 2018|Categories: Intervju, Vesti|Tags: , |0 Comments

Tim Andrews @LibertyCon 2018.

"Sada istražujemo Svetsku zdravstvenu organizaciju. To je međunarodna organizacija osnovana sa ciljem sprečavanja i kontrole širenja opasnih bolesti, njihovih epidemija i pandemija. SZO je prerasla u organizaciju koja se razbacuje novcem poreskih obveznika. A u slučajevima kada promoviše neka rešenja - to su loša rešenja. [...]

By | June 6th, 2018|Categories: Intervju, Vesti|Tags: |0 Comments

Mariam Gogolshvili @LibertyCon 2018.

"U Gruziji, kanabis još uvek nije legalizovan za medicinsku upotrebu. Interesantno je kako nauka utiče na gruzijsko društvo. Danas, recimo, mnogi lekari svojim onkološkim pacijentima prepisuju terapiju uljem od kanabisa. Ova iskustva su doprinela tome da stariji ljudi promene svoj doživljaj kanabisa. Sada ga više [...]

By | June 1st, 2018|Categories: Intervju, Vesti|Tags: |0 Comments

Admir Čavalić @ LibertyCon 2018.

"Države je teško reformisati, teško je reformisati regione. Najlakše je, kada govorimo o libertarijanskim idejama jeste da nađete komad zemlje, tipa Liberland, Hong-Kong, Singapur koji su prvaci ekonomskih sloboda i da tu pokušate da napravite promenu. Ostale zajednice će same da vide taj progres i [...]

By | June 1st, 2018|Categories: Intervju, Vesti|Tags: |0 Comments

Ljudi

Ana Jovanić
Ana Jovanić
Voditeljka

Među najboljim studentima svoje generacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer pravosudno-upravni. Dugogodišnja aktivistkinja nekoliko nevladinih organizacija. Bivsa lokalna koordinatorka za grad Beograd Unije srednjoskolaca Srbije, alumnista Udruženja liberterijanaca Libek.

Milena Marić Blagojević
Milena Marić Blagojević
Menadžerka za komunikacije

Master sociolog i preduzetnica. Zainteresovana za Balkan i socio-ekonomske odnose na njemu.

Kontakt: mmaric@caas.rs

Saša Mirković
Saša Mirković
Programski direktor

Master sociolog i demonstrator na odeljenju za sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Višegodišnji društveni aktvista, suosnivač i bivši član izvršnog odbora Studenata za slobodu – Filozofski fakultet. Zainteresovan za međunarodne odnose i sociologiju politike.

Kontakt: smirkovic@caas.rs

Ratko Nikolić
Ratko Nikolić
Predsednik

Student sociologije i višegodišnji društveni aktivista. Bivši regionalni direktor mreže European Students For Liberty. Alumnista Beogradske otvorene škole.

Kontakt: rnikolic@caas.rs