Domaći internet prostor je poprište kršenja digitalnih prava i sloboda

Napuštajući vanredno stanje, sa opravdanom sumnjom u političke motive iza takve odluke, ulazimo u period političkih kampanja i borbi za glasove. Zadržana mera o zabrani okupljanja sa pravom nameće očekivanja da će se te borbe odigravati pre svega na prostoru interneta i društvenih mreža, koje [...]

By | May 9th, 2020|Categories: Blog, Intervju, Vesti|0 Comments

Kako je Kina iskvarila reakcije Svetske zdravstvene organizacije na COVID-19

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je objavila upitna uputstva za suočavanje sa virusom korona, kasnila je sa upoznavanjem javnosti sa razmerama opasnosti i zataškavala je inicijalne reakcije kineske vlade na izbijanje krize. Predsednik Donald Tramp, koji je doneo odluku o pauziranju finansijske podrške za SZO, ne [...]

By | May 6th, 2020|Categories: Blog, Vesti|0 Comments

Teorije zavere – lični lek za neizvesnost

“Ni sam ne mogu drukčije nego da se iščuđavam obilju i raznolikosti onoga što smo sabili u našu - naravno krajnje neprijatnu i ugrožavanu - egzistenciju, a već pogotovo ako je uporedim sa načinom života mojih predaka” Štefan Cvajg, Jučerašnji svet Posthumno objavljena autobiografija Štefana [...]

By | May 2nd, 2020|Categories: Blog, Vesti|0 Comments

SZO mora da pruži odgovor na ozbiljna pitanja pre nego što joj se poveri vođstvo u istrazi povodom COVID-19

Kada pandemija prođe, a proći će, doći će do istrage čiji će cilj biti da se ustanovi ko je mogao da je zaustavi u ranoj fazi i zašto nije. Ministar inostranih poslova, Dominik Rab (Dominic Raab), je ukazao na to da bi istu trebalo da sprovede Svetska [...]

By | April 29th, 2020|Categories: Blog, Vesti|0 Comments

Dve srednje klase

Političari širom Zapadnog sveta vole da govore lepo o “srednjoj klasi”, kao da je to jedna velika grupa sa zajedničkim interesima i aspiracijama. Ali, kako je Karl Marks primetio, srednja klasa je oduvek bila podeljena izvorima bogatstva i pogledom na svet. Danas, ona je podeljena [...]

By | April 15th, 2020|Categories: Blog, Vesti|0 Comments

Zatvoren život

Često čujemo, makar ja, da smo narod koji brzo zaboravlja. Da nisam deo svedočanstva ove pandemije, verovatno bih rekla – ma nije tačno. Ali, avaj... Mesec dana je prošlo samo od uvođenja vanrednog stanja, a čini se kao da je čitava večnost, i da evo, [...]

By | April 14th, 2020|Categories: Blog, Vesti|0 Comments

Protiv bolesnog

“Počinješ sa velikim nadama, a onda odustaneš. Shvatamo da ćemo svi umreti, a da ne otkrijemo velike odgovore. Razvijamo prastare ideje koje samo na različite načine tumače stvarnost našeg života, a da u stvari ne širimo opseg korisnog znanja, o velikim stvarima, stvarnim stvarima. U [...]

By | April 9th, 2020|Categories: Blog, Vesti|0 Comments

Da li COVID-19 nosi kraj liberalizma u Evropi?

Kao što bi se i očekivalo, ogroman potencijalni gubitak ljudskih života i rizik od teške ekonomske disrupcije, uslovili su da se medijsko pokrivanje pandemije COVID-19 prevashodno fokusira na njene kratkoročne uticaje na zdravlje i privredu. Ipak, kad-tad ćemo morati da počenemo da razmišljamo i o [...]

By | April 8th, 2020|Categories: Blog, Vesti|0 Comments

Ljudi

Ana Fotev
Ana Fotev
Menadžerka kulturnih programa i razvoja

Master teoretičarka umetnosti i master menadžerka u kulturi i medijima. Trenutno studira Računarstvo u društvenim naukama na Univerzitetu u Beogradu. Višegodišnje iskustvo u civilnom i javnom sektoru.

Kontakt: afotev@caas.rs

Milena Marić Blagojević
Milena Marić Blagojević
Direktorka za komunikacije

Master sociolog i preduzetnica. Zainteresovana za Balkan i socio-ekonomske odnose na njemu.

Kontakt: mmaric@caas.rs

Saša Mirković
Saša Mirković
Programski direktor

Master sociolog i student master programa Računarstvo u društvenim naukama Univerziteta u Beogradu. Višegodišnji društveni aktvista, suosnivač i bivši član izvršnog odbora Studenata za slobodu – Filozofski fakultet. Zainteresovan za međunarodne odnose i sociologiju politike.

Kontakt: smirkovic@caas.rs

Ratko Nikolić
Ratko Nikolić
Predsednik

Diplomirani sociolog. Višegodišnji društveni aktivista. Student master studija pri Univerzitetu u Beogradu, smer Računarstvo u društvenim naukama. Bivši regionalni direktor mreže European Students For Liberty. Alumnista Beogradske otvorene škole.

Kontakt: rnikolic@caas.rs