1108, 2017

BLOG Milica Antić & Teodora Zahirović – Odnos medija prema civilnom društvu kao sredstvo autoritarnog populizma

By | August 11th, 2017|Categories: Blog, Vesti|0 Comments

"Nasleđe “devedesetih” koje se pored ostalog, reflektuje i visokim stepenom demonizacije organizacija civilnog društva, vidljivo je pojačano nakon 2012. godine, [...]