Đorđe Mančev
Đorđe Mančev
Development Manager

Student Fakulteta političkih nauka, smer međunarodne studije. Od 2014. godine je aktivista organizacije European Students For Liberty. Trenutno je predsednik organizacije Studenti za slobodu – FPN.

Kontakt: djmancev@caas.rs

Vera Kovačević
Vera Kovačević
Event Manager

Studentkinja sociologije i društvena aktivistkinja od 2014. godine . Bivša lokalna koordniatorka European Students For Liberty za region Srbije i članica Omladinske Grupe Helsinškog Odbora. Zainteresovana za razvijanje ljudskih prava i sloboda.

Kontakt: vkovacevic@caas.rs

Saša Mirković
Saša Mirković
Programski direktor

Student master studija sociologije i demonstrator na odeljenju za sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Višegodišnji društveni aktvista, suosnivač i bivši član izvršnog odbora Studenata za slobodu – Filozofski fakultet. Zainteresovan za međunarodne odnose i sociologiju politike.

Kontakt: smirkovic@caas.rs

Ratko Nikolić
Ratko Nikolić
Predsednik

Student sociologije i višegodišnji društveni aktivista. Bivši regionalni direktor mreže European Students For Liberty. Alumnista Beogradske otvorene škole i frontmen benda Prljava Buržoazija.

Kontakt: rnikolic@caas.rs