1108, 2017

BLOG Nina Milinković – Mediji u Kragujevcu։ bez informisanih građana nema demokratije

By | August 11th, 2017|Categories: Blog, Vesti|0 Comments

Zamislite da živite u gradu u kojem ni jedna lokalna televizija ne emituje signal, postoji par radio stanica i jedan nedeljnik, koji se takođe nalazi u problemima. A sada zamislite da u XXI veku nemate [...]

408, 2017

BLOG Milena Marić – Beogradski izbori

By | August 4th, 2017|Categories: Blog, Vesti|0 Comments

  "Kontrola medija i izostanak javne debate, tako postaje suštinski faktor uspeha izbornog autoritarizma. Kroz medijsku sveprisutnost se, osim netransparentnosti rada Vlade, omogućava i delegitimacija političkih neistomišljenika, odnosno njihovo isključivanje sa političke scene.  U situaciji kontrole do [...]